برگزاری نشست روشنگری با حضور سردار فرمانده محترم سپاه شهداء استان آ. غربی و سران عشایر استان

د, 03/24/1400 - 12:36
برگزاری نشست روشنگری با حضور سردار فرمانده محترم سپاه شهداء استان آ. غربی و سران عشایر استان
برگزاری نشست روشنگری با حضور سردار فرمانده محترم سپاه شهداء استان آ. غربی و سران عشایر استان

با حضور سردار فرمانده محترم سپاه شهداء استان آ. غربی و مسئول محترم سازمان بسیج عشایری سپاه شهداء استان نشست روشنگری سیاسی سازمان بسیج عشایری استان آ. غربی در محل سالن جلسات سپاه شهداء استان به همراه سران عشایر برگزار شد.